Næringsmiddel

Næringsmiddelindustrien har oftest krav om sporbarhet.  Med TouchTime ERP får du sporing fra råvare til faktura eller motsatt.  

Her har vi løsning for holdbarhetsdato og produksjon av egne serie/batchnummer som varene blir merket med i produksjonsprosessen. 

Du kan spore fremover (hvor f.eks. En bestemt råvarebatch har blitt brukt) og bakover (hvor kom ingrediensene som en bestemt kunde fikk i en bestemt leveranse)