Tidsregistrering

TouchTime har flere måter å registrere tid på i systemet.

Sanntidsregistrering

Dette blir ofte brukt i produksjon av produksjonsbedrifter.  Når du benytter denne metoden vil den ansatte skanne ankomst og hva hen gjør i løpet av dagen og «stemple seg ut» når han drar.  

Sanntidsregistrering kan skje på to måter.  Den mest vanlige måten er at den enkelte operatør scanner seg inn på en produksjonsordre.  Da har en full kontroll på hvem som har arbeidet med hver enkelt produksjonsordre.

I en del tilfeller vil det å scanne seg inn og ut av hver enket produksjonsordre ikke fungere godt nok.  Det blir for mye scanning.  Da kan en operere med arbeidsstasjon-scanning.  Her er det gjerne flere personer på samme sted (f.eks. En sveiseavdeling, montøravdeling m.m.)  Her er prinsippet at tiden blir fordelt ut på alle aktive produksjonsordrer som skjer i løpet av dagen.  Her er det status på produksjonsordren (I arbeid, pause eller ferdig) som styrer hvordan tiden blir registrert.  Dersom det f.eks. Er 5 produksjonsordrer som pågår samtidig på samme arbeidsgruppe, vil tiden fra hver enkelt bli delt på 5.  Arbeidsleder vil ha full kontroll på hvor den enkelte er til enhver tid.

Etterregistrering av tid

Dette blir typisk brukt når sanntidsregistrering ikke er mulig.  I løpet av arbeidsdagen, eller på slutten vet han hva han faktisk har brukt tiden på.  Dette er typisk for bygg og anlegg og lignende.

Vi har mye funksjonalitet rundt tidsfangst som vi gjerne kan fortelle mer om.  Ta kontakt.