Tidsdimensjon

En lagerartikkel (En artikkel på ett lagersted) vil bestå av:

  • Lagersaldo
  • Forventet utgang
  • Forventet inngang

Forventet utgang kommer f.eks. fra salgsordrer som venter på denne lagerartikkelen.  De forskjellige salgsartiklene har ofte forskjellige tidspukt de skal leveres på.  Du har akkurat den samme logikken på produksjonsordrer, innkjøpsordrer og andre lagertransaksjoner.

TouchTime sin lagerhåndtering benytter tidsaksen i utstrakt grad for å kunne sørge for å ha riktig vare til riktig tid.