Tag av e-mail for rask og korrekt arkivering

Når du sender email fra oppgaver får du automatisk en kode i headingene på e-mailen.  Denne gjør at når du får svar på mailen så finner TouchTime automatisk riktig aktivitet, salgsordre eller innjøposordre.

La oss ta et eksempel:

Nå du sender en forespørsel til en eller flere leverandører pr e-mail vil mailene du sender automatisk får et referansenummer til den aktuelle forespørselen.  Dersom forespørselen blir sendt til flere leverandører vil hver forespørsel få sitt eget forespørselnummer.  Men de henger likevel sammen.

Når leverandørene sender sine tilbud (og de trykker reply på mailen du sendte) vil tag-en følge med tilbake.  Systemet vil da automatisk koble svaret til riktig forespørsel slik at du har dette lett tilgjengelig når du jobber med den aktuelle forespørselen.

Når en av forespørslene blir valgt (av deg) sender du gjerne bestillingen til leverandøren.  Du står fortsatt på samme forespørsel, og nå vil du få en liste med e-mailer knyttet til akkurat denne forespørselen (som nå har blitt gjort om til en innkjøpsordre). 

Her får du en flyt som gir deg en god og strukturert oversikt over alle e-mailer knyttet til denne innkjøpsordren, og all korrespondanse blir riktig arkivert. 

Arkiveringen skjer også mot f.eks. leverndør, prosjekt etc som gjør at dersom du går inn på den aktuelle leverandøren så ser du alle mailer som har gått fra og til denne leverandøren.