Skalerbarhet

TouchTime er bygd fra grunnen med fokus på skalerbarhet. Dette gjør oss spesielt godt egnet til å følge din bedrift hele veien. 

Systemet går på en kraftig advanced edition SQL-database fra SAP som kan kjøre hele databasen in-memory. 

Databasens ytelse kan skaleres opp med antall «motorer» CORES. Vanligvis blir systemet satt opp med minimum to CORES, men vi har kunder som kjører 32 CORES.

Dersom du krever sanntidsspørringer fra en eller mange nettbutikker kan du sette opp egen database i eget miljø som i sanntid er oppdatert fra produksjonsdatabasen. Et slikt oppsett påvirker ikke selve produksjonsmiljøet uansett hvor mange requests du får.  

Her er det mange muligheter som dekker dine behov.