Sikkerhet

Når du skal kjøre et skybasert system er sikkerhet svært viktig.

Med TouchTime ERP system vil du kunne operere med to-trinns autentisering.  Trafikken går kryptert over internett og sikkerhetsnøkler er kryptert et tilfeldig antall ganger mellom 5000 og 50000 ganger.  

Databasen ligger trygt bak brannvegger og kun autentiserte brukere har tilgang.

Fordi vi er leverandør av systemer til Hovedredningssentralene i Norge blir vi jevnlig evaluert og revidert av nasjonale sikkerhetsmyndigheter.  Dette setter ekstra krav til systemets sikkerhetssystem, noe som kommer våre andre kunder til gode.

Systemet kjører sikkerhet på flere nivåer.  Først kan du benytte 2-trinns autentisering når du skal logge på.  Hvilke funksjoner og data den enkelte medarbeider har tilgang til er styrt bl.a. gjennom brukergrupper.  En bruker kan ha tilgang til en eller flere virksomheter inne i systemet.