Send e-mail med maler

Masseutsending av e-post basert på maler er en effektiv måte å kommunisere med et stort antall mottakere samtidig.

Når du skal sende nyhetsbrev, informere om f.eks. Prisjusteringer og lignende har TouchTime system for å sende mail basert på maler.

1-Opprett en mal for e-posten du vil sende.  Tilpass malen ved å legge inn personlige elementer som navn på mottager, firma og andre relevante elementer.  Dette gjør du ved å legge inn variabler i malen.

2-Du søker frem kunder og kontaktpersoner basert på geografi (land, fylke, kommune, poststed) og kategorier (personfakta og kundefakta) og legger de du ønsker inn i mailinglister.

3-Send mailene.  De blir automatisk arkivert på kundene som kontaktpersonene tilhører automatisk.

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt bruke TouchTime for å sende e-post basert på maler og administrere kontakter for masseutsendelse. Husk å alltid respektere personvernregler og kundepreferanser når du sender ut slike e-poster.