Reklamasjonshåndtering

Reklamasjonshåndteringen er nært knyttet mot logistikk og CRM.

Reklamasjonen kan begynne som en e-mail fra en kunde (som du arkiverer direkte mot ny reklamasjonssak) og knyttet opp mot en person som skal følge opp reklamasjonen.

Fordi reklamasjoner oftest er knyttet direkte mot en konkret salgsordre finner du raskt igjen salgsordren og registrerer hvilket produkt(er) dette gjelder.

Dersom reklamasjonen kommer inn fra f.eks. kundesider på en webshop, må det gjøres noen vurderinger (saksbehandling).

Dersom reklamasjonen gjelder en kunde som har mottatt varer som er transportskadet, kan dette gjelde en sak en får erstattet mot forsikring eller mot transportør.  Uansett kan du bestemme at varen umiddelbart skal erstattes.  Det blir da opprettet  en ny salgsordre mot samme kunden og med samme leveringsadresse som den opprinnelige.  Umiddelbart kan lageret pakke og sende erstatningen.

Dersom kunden benytter angrerett innenfor fristen, vil kunden kunne returnere varne.  Her kan varene ha blitt sendt ut med returseddel ferdig med sendingsnummer så de kan levere denne på post eller hos transportør.  I et slikt tilfelle kan det hende at kunden ønsker et nytt produkt som skal sendes ut enten før eller etter at returvarene er kommet tilbake på lager.

Når en slik retur blir registrert kan det bli opprettet en forventet inngang på lageret slik at andre kunder kan "reservere" den varen som er på vei tilbake. 

Når returvaren kommer tilbake på lager må den kontrolleres eller evt repakkes.  Dette tar lageret seg av og kan evt resultere i en kreditnota.

Her er det mye detaljer som vi gjerne forteller deg mer om.