Produksjon

Vi startet med produksjonsbedrifter.  Her ligger ofte kompleksiteten i ERP-systemet.  Dette har vi mye erfaring på.

InSoft er lokalalisert i et område med et rikt industrimiljø. De første kundene vi hadde var naturlig nok lokale bedrifter som var på jakt etter system som kunne løse deres problemer.  Mange av kundene var internasjonale og hadde store krav til hvilken funksjonalitet systemet skulle ha.