Produksjon

TouchTime ERP tilbyr en omfattende løsning for produksjonsstyring og effektivisering.

Ordreproduksjon: Håndtering av produksjonsordrer fra innsamling av data til levering av ferdige produkter.
Halvfabrikater: Administrasjon av delvis ferdige produkter som er underveis i produksjonsprosessen.

Ferdigmelding: Registrering av når en produksjonsoppgave er fullført og produktet er klart for neste fase eller levering.

Sporing: Overvåking av produktene gjennom hele produksjonsprosessen for å sikre kvalitet og effektivitet.

Pallehåndtering: Administrasjon av paller som brukes til transport og lagring av materialer eller produkter.

Serienummer: Identifikasjon av individuelle produkter ved bruk av unike serienumre for sporing og kvalitetskontroll.

Strekkode: Bruk av strekkoder for rask og nøyaktig identifisering og sporing av produkter.

KANBAN: Metode for produksjonsstyring basert på visuell styring av arbeidsflyt og materialbevegelser.

Min/Max: Definisjon av minimums- og maksimumsnivåer for materialer og produkter for å optimalisere lagerstyring og produksjonsplanlegging.

Standard produksjonsserier: Definering av standardprosesser og produksjonsmetoder for å opprettholde kvalitet og effektivitet.

Terminaler i produksjon: Bruk av terminaler eller datamaskiner integrert i produksjonsmiljøet for dataregistrering og styring av produksjonsprosesser.

Integrasjon mot roboter og produksjonsmaskiner: Samhandling med automatiserte systemer for å optimalisere produksjonsprosesser og øke effektiviteten.

Papirløs produksjon: Overgang til digitale prosesser for å redusere behovet for papirbasert dokumentasjon og øke sporbarheten og effektiviteten.

Ordreløs produksjon: Implementering av systemer som tillater produksjonsordrer å bli behandlet uten behov for fysisk papirarbeid, ofte ved hjelp av digitale grensesnitt og automatisering.

Disse tjenestene bidrar til å skape en smidig og effektiv produksjonsflyt, noe som er avgjørende for suksess i moderne produksjonsmiljøer.