Pris

Prisingen av systemet er avhengig av antall brukere og kompleksitet.  

En liten kunde med få brukere betaler lite, mens en stor kunde med f.eks. 500 brukere betaler naturlig nok mer.

En kunde som benytter enkel funksjonalitet betaler mindre enn en kunde som benytter mye funksjonalitet.

Vi er et selskap som "eier" all kode mellom skjermbildene du ser og helt ned i de minste detaljer i databasen.  Dette gir oss stor fleksibilitet også med tanke på pris. 

Ta kontakt så blir vi helt sikkert enige. 

TouchTime Basis

En komplett funksjonalitetspakke til fastpris
 • Fastpris på implementering: kr 49.000,-
 • Regnskap
 • Basis CRM
 • Lisenspriser kommer i tillegg
 • Inkluderer 2 timer veiledning og videre video-opplæring
 • Konsulenthjelp pr time

TouchTime Bransjeløsning

Et ferdigpakket og klar-til-bruk system med standard moduler
 • Prosjektindustri
 • Mekanisk industri
 • Bygg og anlegg
 • Varehandel
 • Møbelindustri
 • Tekstil
Pris vil variere med behov for funksjonalitet men innenfor de modulene som er omfattet

TouchTime Enterprise

En skreddersydd pakkeløsning for dine behov
 • Vi begynner med et forprosjekt
 • Moduler/abonnement blir tilpasset
 • Priser vil variere
Få et tilbud