PIM (Product Information Management)

Spesielt når du selger varer på nett vil det være behov for å ha mer informasjon om produktene enn du vanligvis har i ERP-systemet.  Dette kan være teknisk informasjon eller selgende informasjon du trenger for å berike produktene med mer informasjon.

TouchTime har en egen PIM-modul der du kan opprette egne felter helt fritt.  Dette er helt nødvendig dersom du kjører web-butikk eller integrerer mot andre (typisk kundenes systemer).  

PIM-modulen har system for å kunne legge inn informasjon på flere språk slik at du kan holde ved like og levere den nødvendige informasjonen fra ett system.

TouchTime inneholder dine masterdata og leverer dataene til dem som trenger det.  Dette blir typisk gjort med API.