Partihåndtering

Når du gjør et innkjøp av en artikkel koster denne f.eks. 10 USD der kursen er 11 kroner.  Dette gir innkjøpspris på 110 NOK pr stk.  I tillegg har du fraktkostnader pr stk på f.eks. 20 NOK.  (Her kan du angi transportkostnad f.eks pr 40 fots container, legge til frakt, handling etc og fordele dette ned pr stk).  Totalt vil dette regnestykket gi en kostpris på 130 NOK pr stk.  

Men.  Kursen var kanskje 11 kroner pr USD på bestillingstidspunktet, men ved mottak av varene var den 11.50.  Da blir regnestykket litt endret.

Dersom du kjøper inn varer med serienummer og har stor krav til spesifikk sporing, håndterer TouchTime dette også.  Dette gjør at du kan spore fremover fra innkjøp til faktura eller bakover fra faktura til innkjøp.