Effektiv implementering

Implementeringsmetodikk 

Insoft benytter normalt en implementeringsprosess som punktvis oppsummeres som 
 Forprosjekt 
 Avtaleinngåelse 
 Evt spesialutvikling før implementering 
 Installasjon 
 Import av data 
 Igangkjøring etter faser  

Fremdriftsplan
Insoft vil basert på et forprosjekt sammen med kunde utarbeide en fremdriftsplan hvor følgende minimum inngår; 

Milepæler  
Planlegging, kartlegging og klargjøring 
Implementering 
Integrasjoner 
Test 
Opplæring 
Overlevering 
Produksjon 
Godkjent leveranse 

Implementeringsfasen 
Grov tidsplan skissert av kunden, som må redigeres i løpet av planlegging-kartlegging og klargjøringsfasen. 
Fremdrift  
Oppstart implementeringsprosjekt 
Driftsstart 
Akseptanse-periode 
 
Aktivitet/aktivitetsnavn  
Planlegging, kartlegging og klargjøring 
Etablere prosjektorganisasjon, kickoff og detalj-gjennomgang 
Detaljspesifisering  
Reestimering etter spesifisering  
Aksept for prosjektet fra kunde  
Identifisere, etablere og produsere  arbeidsflyt og prosedyrer  
Implementering


Grunnfunksjonalitet    
Etablere testmiljø  
Installering av programvare   
Konfigurering av system  
Gjennomgang med kunde  
Justeringer  
Gjennomgang med kunde  


Integrasjoner    
Etablere testmiljø  
Utvikling  
Testing/gjennomgang med kunde 
Utvikling  

 
Dokumentasjon   
Utarbeide dokumentasjon  


Konvertering/migrering   
Konvertering/migrering

 
Test   
Testing  

 
Opplæring   
Opplæring  

 
Overlevering/produksjonssetting   
Installasjon hos kunde  
Overlevering   
Produksjonssetting  
Produksjonsstart, kom-i-gang-støtte 

Akseptanseperiode    
Akseptanseperiode   
Godkjent leveranse