Komplett Prosjektstyring

En del av våre kunder er prosjektstyrt.  Ett prosjekt kan ha flere tilbud og salgsordrer.  Enkelte deler prosjektet inn i poster som igjen har aktiviteter.

Et prosjekt kan ha forskjellig måte å prises på.  For enkelte er det en kontraktssum som blir fakturert prosentvis etter fremdrift.  Systemet håndterer det som i Bygg og anlegg betegnes som innestående.  

Får du tilleggsjobber som kan komme fra avvik i forhold til kontrakt kan dette styres med avviksordrer og forskjellig type prising.  Noe kan være fastpris, noe etter mengde etc.

Prosjekt kan organiseres tidsmessig i gantt-skjema med ansvarskart.  Dette blir fremdiftsplanen.  

Dersom en kjører jobbkalkulering (legger inn materiell og arbeid) kan systemet basert på det som ofte blir kalt material-list automatisk sørge for at varene er på lager når aktiviteten/ eller prosjektposten er planlagt gjennomført.

Du kan legge inn video som viser de som skal utføre de forskjellige aktivitetene hva som må gjøres.  

All dokumentasjon i form av dokumenter, emailer m.m.knyttet til prosjekt/prosjektpost/aktivitet blir automatisk lagret på riktig sted.  

Og det er mye mer.

TouchTime gir deg full flyt gjennom hele prosjektet