Integrasjon mot tegnesystemer (CAD)

TouchTime ERP-system har funksjonalitet for å integrere 3D-tegnesystemer og bygge produktstrukturer (BOM) direkte fra dem.

Integrasjon med 3D-tegnesystemer: TouchTime ERP-systemet er i stand til å integrere sømløst med en rekke 3D-tegnesystemer, inkludert Solid Edge, Solid Works, AutoCAD, og andre lignende programvare.

Automatisk bygging av produktstruktur (BOM): Systemet kan automatisk motta og bygge produktstrukturer basert på informasjonen som er tilgjengelig fra 3D-tegnesystemene. Dette inkluderer å identifisere komponenter, underkomponenter, og deres relasjoner.

Objektorientert tegning: TouchTime ERP-systemet er avhengig av at tegnerne bruker en objektorientert tilnærming i sine 3D-tegninger for å lette prosessen med å bygge produktstrukturen.

Datautveksling via webservice eller filutveksling: Systemet kan hente ut komponentstrukturen enten via webtjenester (f.eks. JSON, XML) eller via filutveksling, avhengig av preferansene og mulighetene til kunden.

Beriking av strukturen med operasjoner og rekkefølge: TouchTime ERP-systemet har funksjonalitet for å berike produktstrukturen med informasjon om operasjoner, deres rekkefølge, arbeidsstasjoner, arbeidsgrupper osv. Dette bidrar til å skape en detaljert produksjonsplan og styringsinformasjon.

Beregning av operasjonstid: Systemet kan beregne operasjonstider basert på standardtider, noe som er nyttig for å planlegge og estimere produksjonstiden for hvert produkt.

Samlet sett gir disse funksjonene TouchTime ERP-systemet en sterk funksjonalitet når det gjelder produksjonsplanlegging, styring og effektivitet, spesielt for bedrifter som opererer i et miljø med komplekse produkter og produksjonsprosesser.