SAR Rapport

InSoft er leverandør av SAR Rapport som er redningstjenestens eget postoperative rapporteringssystem.  Du kan lese mer om systemet på hovedredningssentralens hjemmesider.