Fleksibilitet

De fleste ERP systemer reklamerer med at de er fleksible.  Og det hevder vi at TouchTime er også.  Men vi har en fleksibilitet som sannsynligvis de færreste er i nærheten av.  

Men hvorfor kan vi hevde det?

TouchTime er et stort system.  Med mange skjermbilder.  Vi har omtrent 1500 skjermbilder i systemet i dag.  Men du ser ikke alle desse.  Du bruker dem kun når du trenger det.  Alle skjermbilder er knyttet opp mot moduler.  Administrator kan slå på eller av moduler.  Slår du av en modul forsvinner selvsagt menyvalget.  Innad i organisasjonen er det ikke alle som skal ha tilgang til alle funksjonene.  En bruker har tilgang til mye og en annen har tilgang til lite.  Dette blir styrt av brukergruppe-tilhørighet.  En bruker kan være medlem av en eller flere brukergrupper.  Dersom en av brukergruppene en bruker er medlem av har tilgang til en modul, vil denne være tilgjengelig.

Men det er bare den delen som slår på eller av en funksjon.  Vi har mange kunder som har flere divisjoner, selskaper eller avdelinger.  En ansatt i ett selskap har kanskje bare tilgang til de kundene, produktene, ordrene etc som hører til det selskapet han selv jobber i.  Med andre ord styrer vi tilgangen også på record-nivå (tabell).  

Samme skjermbilder kan være forskjellige alt etter hvordan administrator setter opp systemet.  

InSoft har alltid arbeidet tett opp mot våre kunder.  Dette har vi holdt på med i over 20 år.  Det er kunden som setter premissene for den videre utviklingen av systemet.  Vi er svært lydhøre på hva kunden ønsker.  Siden vi har kontroll på all kode mellom skjermbilder og database har vi i prinsippet muligheter for å gjøre hva som helst.  Og det gjør vi.  Du kommer alltid i mål med InSoft TouchTime ERP.  

Vi har ingen spesialversjon til kunder.  Vi har bare en versjon.  Og den er standard.  Likevel kan vi gjøre tilpasninger til akkurat din bedrifts prosesser.  I standard.  

Når vi oppgraderer systemet går dette maskinelt.  Det er ikke noe vi gjør med manuelle rutiner.  Vi trykker på en enkelt knapp, og rundt 500.000 kommandoer blir utført som sørger for at du blir oppgradert til siste versjon.  

Dersom du har noen spesielle behov som ingen andre av våre kunder har, kan vi sørge for at du får dette.  Det kan ofte være små ting som er viktig for din bedrift for at du skal få flyt i din bedrift.  

Hele systemet er bygget opp av dynamiske objekter.  Dette gjør f.eks. at dersom vi ønsker å gjøre en endring i hele systemet så går vi inn en plass, på riktig objekt, og hele systemet blir forandret:


Her er et eksempel på skjermbilde som viser hvordan du forandrer hele layouten på systemet.  Her stiller du inn hvilken skriftstørrelse du har på store skjermer og kan justere skriftstørrelsen på mobil (som ofte krever litt større skriftstørrelse på grunn av en liten skjerm).  

 

Alle desse tingene bidrar til at med TouchTime så setter du i gang en positiv spiral der du får bygget bedriften din «stein på stein».  Du går fremover hver dag.  Og du står ikke fast.