Vedlikeholdssystem for maskiner og utstyr

TouchTime tilbyr et omfattende vedlikeholdssystem som effektivt styrer og dokumenterer vedlikeholdsarbeidet for maskiner og utstyr. Her er noen av funksjonene som bidrar til optimal drift:

1-Loggføring av utført service og vedlikehold: TouchTime gir en plattform der all utført service og vedlikehold kan loggføres. Dette sikrer en oversiktlig historikk og gjør det enklere å planlegge fremtidige vedlikeholdsoppgaver.

2-Planlegging og distribusjon av arbeid: Med TouchTime kan arbeidet fordeles på ulike medarbeidere og vises i kalenderen deres. Dette bidrar til effektiv ressursallokering og planlegging av vedlikeholdsaktiviteter.

3-Integrasjon av innkjøp og vedlikehold: Ved å knytte innkjøp og vedlikehold sammen, sikrer TouchTime at riktige komponenter er på lager når de trengs. Dette bidrar til å redusere nedetid og sikrer jevn drift.

4-Integrasjon av sensordata: TouchTime kan integrere sensordata fra maskiner som leverer denne informasjonen. Dette gir muligheten til å overvåke maskinens tilstand i sanntid og identifisere potensielle problemer før de oppstår.

5-Registrering og oppfølging av avvik: TouchTime lar brukerne registrere avvik mot maskiner og utstyr, slik at de kan følge opp og løse eventuelle problemer. Dette bidrar til å forhindre fremtidige feil og sikrer optimal ytelse.

6-Dokumentasjon av utført arbeid: Ved bruk av sjekklister og bilder kan utført arbeid dokumenteres grundig. Dette sikrer sporbarhet og kvalitetssikring av vedlikeholdsprosessen.

Samlet sett bidrar TouchTime til høyere utnyttelsesgrad av maskiner og utstyr gjennom effektiv planlegging, overvåkning og dokumentasjon av vedlikeholdsarbeidet.