Flere valuta

Det å håndtere flere valuta er ofte helt essensielt i en internasjonalt bedrift.  De aller fleste bedrifter opererer internasjonalt.  I alle fall med tanke på at de kjøper inn råvarer, halvfabrikater og ferdige produkter fra leverandører i mange land.

TouchTime oppdaterer valutakurser fra Norges Bank automatisk dersom du ønsker det.  På denne måten får du bedre styring på den reelle verdien på varelageret.

Men vi går lenger i valutahåndteringen.

Dersom du har selskaper i flere land, vil kursen på EUR eller USD f.eks. være forskjellig fra f.eks. Sverige vs Norge.  Dette håndterer vi med basisvaluta. 

I en del tilfeller ønskes funksjonalitet med flere forskjellige "valutakurs-sett".  Standard opererer vi med transaksjonsvaluta som blir brukt når du gjør varemottak og bokfører en inngående faktura.  Det litt mer uvanlige er å kunne ha f.eks. en "Pris-valuta" som blir brukt til å fastsette utsalgspriser.  Da kan det være hensiktsmessig å kunne "låse" valutakursene.