Varehandel

Varehandel har ofte behov for integrason mot web-shop. Med webshop og andre ehandelsløsninger kreves det såkalt «beriking» av produkter.  Dette er informasjon som vanligvis ikke ligger i ERP-systemet og som derfor krever egne eksterne system for å håndtere dette.  Dette finnes direkte i TouchTime.

Her kan du opprette egne felter som er nødvendige i ehandels-løsninger.