Flere selskaper i samme system

Flere av våre kunder har startet med ett selskap i "systemet" og av forskjellige grunner har det blitt opprettet nye selskap som enten er produksjons eller salgsselskaper i forskjellige markeder.

Da er det godt å vite at TouchTime kan håndtere flere selskaper i samme system.  Hvorfor?  Fordi det da blir mulig å eliminere arbeid for å håndtere nettopp denne problemstillingen.

Ikke uvaling blir varer forflyttet fra ett selskap til et annet basert på hvor behovene for de aktuelle varene er.  Her benytter vi ofte et automatisert rekvisisjonssystem som gjør vareforflytningen mest mulig effektiv.  I slike tilfeller, når du flytter varer mellom selskaper, melder ofte behovet for det vi kaller Interbranch-fakturering opp.  Her kan en ha en pris som varene blir solgt for ut mot kunder og en annen pris som blir brukt mellom selskaper.  Dette er en hel historie vi gjerne forteller mer om.