CMS

Med CMS-systemet i TouchTime kan du bygge opp innhold og komponenter til websider og webshop.

På lik linje med hele resten av TouchTime, inneholder CMS-systemet metodikk for å holde ved like websidene på flere språk.  

Siden du ser på nå er 100% bygget opp via TouchTime CMS-systemet.

 

Oppbyggingen av innhold er svært fleksibelt og for dem som er mer teknisk orientert er alt objektorientert.  Du bygger altså opp objekter som igjen inneholder nye objekter.

Alle properties kan styres med eller uten språkstyring. 

Kombinert med produktinformasjon som systemet henter fra bl.a. PIM-systemet blir det meste svært fleksibelt og dynamisk.

InSoft kan levere selve websidene, eller vi kan levere nødvendige endepunkter mot eksisterende eller nye eksterne leverandører av websider.  Hvilket rammeverk desse er bygget opp omkring velger du selv. TouchTime leverer som standard i dataformat json.