Avansert produksjonsplanlegging (APS)

Med APS kan du detaljplanlegge hver enkelt arbeidsoperasjon pr arbeidsstasjon. Du får full oversikt over tilgjengelig kapasitet og når du kan levere en ordre.

APS korter ned leveringstid og får bedre flyt gjennom hele produksjonen. Operatør på hver arbeidsstasjon vet nøyaktig hva som skal gjøres til enhver tid. Operatøren på neste arbeidsstasjon ser status på den/de forrige slik at han kan gjøre klart. Har du flere arbeidsstasjoner som kan gjøre samme arbeid kan du legge på flere for å korte ned leveringstiden.