Allokering

Allokering binder sammen og prioriterer hvordan en disponerer en tilgjengelig artikkel.  Det kan være et behov som er større enn hva du har eller vil få tilgjengelig på lager, og da må en prioritere.  

Ta et eksempel.  Du har en artikkel som du har mange salgsordrer på.  Du har f.eks. 100 i behov.  Du har 20 på lager og har opprettet 200 i en innkjøpsordre.  

Hvilke av de 100 salgsordrene skal få av de 20 på lager? Og hvem må vente på de som er kjøpt inn men ikke ankommet lageret.

De 80 som må vente på de som er forventet inn på lager om f.eks. 14 dager må få beskjed om at leveringstiden sannsynligvis blir om 14 dager + 2 dagers håndteringstid.

Så ringer leverandøren og forteller at de varene som var forventet inn på lager har blitt en uke forsinket.  Da har du et behov for å informere de som venter på desse varene.  Dette kan systemet gjøre automatisk.

Kundeservice må ha veldig god oversikt over når kundene kan forvente å få varene sine.

Dette er allokering.  Enkelt, som kan løses med manuelle rutiner med små volum, men helt uunnværlig dersom du har store volum.  

Dersom du f.eks. har 4000 salgsordrer som venter på 200 innkjøpsordrer så blir det mye å holde styr på.  

Dette hjelper TouchTime deg med.