Om InSoft

 

InSoft har utviklet ERP-systemer siden 1997. Virksomheten ble etablert i Sykkylven på Sunnmøre. Regionen er kjent for sin gründerteft langt utover sine landegrenser, og har rike industrielle tradisjoner.  Flere
næringsklynger på Nordvestlandet er i dag verdensledende innenfor sine bransjer.  Det er derfor ikke uten grunn at vi har drevet mye med produksjonsbedrifter og virksomheter som har
avanserte logistikkbehov.

Selskapet har kontorer i Sykkylven og på Moa (Ålesund) på Sunnmøre.  

Selskapets ERP system frem til 2018 het InSoft Enterprise, og var windowsbasert.  Utviklingen gikk så i retning av skybaserte leveransemodeller, og I 2018 kjørte vi i gang den første kunden på TouchTime ERP system. 

Selskapet har dedikerte og svært erfarne medarbeidere som utelukkende jobber med ERP systemer.  Våre medarbeidere har dyp prosessforståelse i en rekke bransjer.  

Vi har kunder som benytter våre systemer over stort sett hele
verden, unntatt i Afrika og Sør-Amerika.

 

TouchTime er et "stop-shop-all" system som har som ambisjon å dekke de fleste behovene som våre kunder har for et ERP-system.  

Systemet har en omfattende breddefunksjonalitet, med en bruker/rollebasert regulering av innhold. 

TouchTime er kjernesystemet hos våre kunder, og inneholder alle de viktigste masterdata for å dekke hele kundereisen fra websider til innkjøp.

Integrasjoner er sentralt, og vi har over 3000 endepunkter for å hente og levere data til de systemene som trenger det.

Les mer om funksjonaliteten, og la deg bli overrasket…