Tilbake

Pla-Mek

Bedre effektivitet i produksjonen med TouchTime

Les mer

Utfordringen

Tidligere ble manuell registrering på ark en tidkrevende prosess. Data måtte samles inn, godkjennes av produksjonsleder og manuelt registreres før rapportering.

Løsningen

InSoft har utviklet og levert et spesialtilpasset system for Pla-Mek. Nå kan de samle inn data kontinuerlig og har derfor god kontroll på effektiviteten til maskinene. Systemet gir alle tilgang på tydelig informasjon om hver av maskinene hele tiden. Med nyttig informasjon får de utnyttet maskinparken maksimalt og kan gjøre tilpasninger der det er nødvendig.

Med sitt eget spesialtilpassede OEE-system basert på TouchTime kan Pla-Mek måle effektiviteten på maskinene og ha full oversikt over hvordan maskinparken opererer til enhver tid.

Jeg kan levere presise rapporter til produksjon, ledelse og styre som viser hvor god ytelse maskinparken vår gir, sier Kjellaug Oma som er administrasjonsleder hos Pla-Mek.

Kjellaug Oma er administrasjonsleder og har ansvar for OEE-registrering hos Pla-Mek AS.

Bedriften er en av Norges ledende sprøytestøper av plastkomponenter og fabrikken deres i industribygda Sykkylven er en av landets mest moderne innenfor sitt fag. De har en maskinpark på 20 moderne sprøytestøpemaskiner og roboter som sikrer en optimal og kostnadseffektiv produksjon med høy presisjon.

Kjellaug Oma estimerer at hun sparer 15 timer i registrering, utregning og presentasjonsoppsett over maskinutnyttelse hver måned ved å bruke det nye OEE-verktøyet.

Full kontroll på utnyttelsesgrad

Det er viktig for Pla-Mek å ha kontroll på utnyttelsesgraden til maskinparken, også kalt Overall Equipment Effectiveness (OEE). Dette systemet måler gapet mellom den faktiske ytelsen og den potensielle ytelsen til en produksjonsenhet.

I vår produksjon fungerer OEE som et effektiviseringsverktøy og et vedlikeholdsverktøy der vi måler 20 tilstander på alle maskinene våre. Vi er spesielt opptatt av å se på faktisk oppetid til maskinene og praktisk oppnåelig oppetid, sier Kjellaug.

Dette gjør de i stand til å måle hvor mye maskinene går i løpet av et år og de kan sette seg tydelige mål for produksjonen.

Produksjonsleder Synnøve Espe Solheim har god oversikt over maskinparken og produksjonen til enhver tid, og hun bruker ikke lang tid på å godkjenne informasjonen som operatørene har registrert inn i systemet.

Tidsbesparende med TouchTime

Før var det vanlig at operatørene registrerte alle tilstandene til maskinen manuelt på ark som lå ved hver eneste maskin. Dette måtte samles inn, godkjennes av produksjonsleder og manuelt registreres før rapportering.

Med TouchTime kan operatørene registrere data på skjermer fastmontert ved hver maskin. Dataen blir dermed lagt inn i systemet umiddelbart og er oppdatert til enhver tid. De har med dette systemet god kontroll på maskinparken og kan enkelt se ytelsen til hver maskin. Produksjonsleder godkjenner tilstandene i programmet og administrasjonsleder oppdaterer dette i excel og lager rapporter.

Roy Mathisen er en av operatørene til Pla-Mek og han opplever at det er enkelt og oversiktlig å registrere tilstandene på maskinene inn i TouchTime og OEE-systemet.

Vedlikehold av maskiner

TouchTime har tydelige fargekoder som viser enkelt hvilke maskiner som kjører og hvilke som står på vent, og dersom noen har stoppet. Operatørene registrerer stopp og fører inn årsaken til stopp der det er nødvendig.


TouchTime viser enkelt hvilke maskiner som går og hvilke som er på vent og de som er stoppet ved å bruke tre gjenkjennelige fargekoder.

TouchTime gir oss et godt verktøy for å vurdere blant annet behovet for reparasjoner og vedlikehold, prioriteringer i forbindelse med systematisk vedlikehold på maskiner, om det er gjentagende problemer og behov for utskifting av en maskin, sier Kjellaug.

Et forbedringsverktøy

TouchTime gir Pla-Mek oversikt over ledig kapasitet på maskiner og behovet for bemanning i produksjonen. Manglende rutiner blir avdekket gjennom registreringene og det er et bra forbedringsverktøy. De kan til enhver tid følge med på hvordan de ligger an i forhold til målet de har satt seg for maskinutnyttelse i løpet av året.

Maskinene vil aldri gå 100%, fordi det er naturlige årsaker til at de ikke vil gå hele tiden, men med innsamlet data får vi verdifull innsikt i gapet mellom faktisk oppetid og teoretisk oppnåelig oppetid. Da kan vi sette i gang nødvendige tiltak deretter, sier Kjellaug.

Informasjonen gir også viktig innsikt som ledelsen kan bruke som beslutningsgrunnlag ved nye investeringer.

Dette er et meget nyttig verktøy for oss, som InSoft har utviklet spesielt for vårt behov og som gir oss full kontroll på effektiviteten i produksjonen, avslutter Kjellaug.

Skal vi ta en prat?

Dersom du er i prosess med, eller vurderer, å anskaffe et moderne og fremtidsrettet ERP-system, hadde det vært hyggelig med en prat.
Ta kontakt!

70 25 41 00
Send epost

Se flere av våre kundehistorier

Oakland Norge

TouchTime gjør lagerstyring og arbeidshverdagen enklere for de ansatte i Oakland Norge. De har i dag et tilpasset ERP-system som håndterer all varelogistikk.

Les mer

Hole Maskiner

Nå er de en levedyktig entreprenørbedrift som flere store ser mot. Men det var ikke situasjonen for noen år siden. Les om tiltakene Hole Maskiner gjorde.

Les mer

Slettvoll

Tekstmeldingen fra de ansatte i Slettvoll i Drammen var klar, det nye systemet TouchTime hadde gjort den årlige varetellingen mye mer enkel og effektiv. Etter 2,5 time hadde fire ansatte gått gjennom alle varene i hele butikken.

Les mer

Nomek

Nomek AS har blitt mer effektiv på prosjektestimering og kalkulering av tilbud etter at de begynte å bruke TouchTime sitt kalkulasjonssystem.

Les mer